woda
DCIM100GOPRO
slide3
woda

Sprzedaż, dostawa i integracja
systemów hydrograficznych i geofizycznych:

 • Instalacja systemów monitoringu hydrograficznego (falomierze, systemy meteo, prądomierze)
 • Instalacja systemów hydrograficznych (echosondy, sonary, profilomierze osadów)
 • Wdrażanie systemów do pomiarów geofizycznych w akwenach morskich i lądowych
 • Wdrażanie systemów wizyjnej inspekcji podwodnej (ROV)
 • Dostawa sprzętu pomiarowego

Więcej

Prowadzimy sprzedaż specjalistycznego sprzętu, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do badań oceanograficznych i hydrograficznych, geologicznych oraz geofizycznych i badań w zakresie ochrony środowiska.

Dostarczane przez nas urządzenia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klientów, w tym integrowane na jednostkach pływających oraz modernizowane przez naszych specjalistów. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wdrożonych przez nas rozwiązań.

Urządzenia pomiarowo-badawcze

 • Echosondy wielowiązkowe i jednowiązkowe
 • Sonary holowane
 • Magnetometry
 • Pojazdy typu ROV [case study z Inst. Mor]
 • Systemy pozycjonowania podwodnego
 • Zwalniaki akustyczne
 • Sondy wieloparametrowe CTD
 • Systemy inercyjnego pozycjonowania
 • Prądomierze typu ADCP
 • Hydrofony
 • Systemy akwizycji danych akustycznych CODA
 • Transpondery LRT
 • Elementy zapasowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń

Oprogramowanie hydrograficzne

 • Oprogramowanie do akwizycji i processingu danych:
 • batymetrycznych
 • sonarowych
 • sejsmoakustycznych
 • magnetometrycznych

W celu omówienia szczegółów planowanych przez Państwa zamówień najlepiej skontaktować się z koordynatorem procesów sprzedaży pisząc na adres mateusz.jerzak(at)envia.com.pl

ZOBACZ NASZE REALIZACJE

Zwiń


Logistyka i zarządzanie
projektami pomiarowymi:

Wspieramy logistycznie organizację przedsięwzięć pomiarowo-badawczych zapewniając naszym klientom dostęp do jednostek pływających, magazynów, sprzętu, urządzeń pomiarowych, oprogramowania do akwizycji danych i post-processingu, a także zasobów ludzkich: pomiarowców, kierowników grup pomiarowych oraz bosmanów. W razie potrzeby zarządzamy całym procesem badawczym i pomiarowym. Jako pierwsza firma w Polsce mamy certyfikat ISO w tym zakresie.

Więcej

Obsługa logistyczna projektów:

Wspieramy logistycznie organizację przedsięwzięć pomiarowo-badawczych zapewniając naszym klientom dostęp do jednostek pływających, magazynów, sprzętu, urządzeń pomiarowych, oprogramowania do akwizycji danych i post-processingu, a także zasobów ludzkich: pomiarowców, kierowników grup pomiarowych oraz bosmanów. W razie potrzeby zarządzamy całym procesem badawczym i pomiarowym. Jako pierwsza firma w Polsce mamy certyfikat ISO w tym zakresie.

Chętnie podejmujemy wyzwania zarządzając złożonymi procesami badawczymi, wymagającymi mobilizacji dużej ilości, zróżnicowanych zasobów oraz koordynacji wielu elementów. Koordynując badania stosujemy sprawdzone i doskonalone przez wiele lat procedury, które umożliwiają optymalne wykorzystanie zasobów, bezpieczne prowadzenie prac oraz bieżące informowanie Klienta o przebiegu procesu badawczego.

Logistyka i zarządzanie projektami pomiarowymi

 • Zapewnienie jednostek pływających przystosowanych do badań, m.in. pełnomorskich
 • Zapewnienie urządzeń pomiarowych
 • Zapewnienie specjalistów – pomiarowców, hydrografów, geofizyków, ornitologów
 • Zapewnienie specjalistów analityków danych
 • Zarządzanie procesem pomiarowym
 • Tworzenie dokumentacji i raportów z pomiarów
 • Rozliczanie projektów badawczych

Najczęściej wypożyczamy naszym klientom skalibrowane i zintegrowane urządzenia pomiarowe produkcji Teledyne-Reson, Edge-Tech, Geometrics, Saab Seaeye, S.I.G., Nortek, a także systemy wsparcia procesu badawczego produkcji Sonardyne, Applanix, Trimble, QPS, Coda Octopus, Caris. Czarterujemy jednostki pływające przystosowane do pobierania próbek wody i gruntu, badań bentosowych, serwisowania pław pomiarowych, badań batymetrycznych i geofizycznych oraz obserwacji ornitologicznych. Zapewniamy wysoko wykwalifikowane kadry w tym oceanografów, nawigatorów, geofizyków, specjalistów od integracji systemów pomiarowych oraz ornitologów.

Wynajem urządzeń pomiarowych

 • Echosondy wielowiązkowe i jednowiązkowe
 • Sonary holowane
 • Systemy pozycjonowania podwodnego
 • Magnetometry
 • Systemy akwizycji danych akustycznych QINSy i CODA
 • Pojazdy typu ROV
 • Sondy wieloparametrowe CTD
 • Prądomierze typu ADCP
 • Hydrofony
 • i wiele innych

Processing danych hydroakustycznych i magnetometrycznych

Świadczymy usługi polegające na opracowaniu danych pomiarowych, których efektem są mapy oraz raporty z badań.

 • Processing danych batymetrycznych z wykorzystaniem oprogramowania firmy QPS
 • Processing danych sonarowych z wykorzystaniem oprogramowania firmy CodaOctopus
 • Processing danych sejsmoakustycznych z wykorzystaniem oprogramowania firmy CodaOctopus
 • Processing danych magnetometrycznych

Każdy projekt badawczy wymaga odpowiedniego przygotowania. W celu omówienia szczegółów planowanego przez Państwa projektu badawczego lub pomiarowego najlepiej się z nami skontaktować pisząc na adres: dorota.jankowska(at)envia.com.pl

ZOBACZ NASZE REALIZACJE

Zwiń


Pomiary środowiska wodnego

Realizujemy badania akwenów morskich i śródlądowych, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii, opierając się na wieloletnim doświadczeniu oraz wdrożonych w firmie systemach zarządzania jakością ISO. Stosowane technologie i systemy zarządzania zapewniają wysoką jakość danych, sprawność procesu badawczego oraz pozwalają minimalizować ryzyka i koszty.

Więcej

Realizujemy badania akwenów morskich i śródlądowych, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii, opierając się na wieloletnim doświadczeniu oraz wdrożonych w firmie systemach zarządzania jakością ISO. Stosowane technologie i systemy zarządzania zapewniają wysoką jakość danych, sprawność procesu badawczego oraz pozwalają minimalizować ryzyka i koszty.

Oferujemy wszelkie pomiary środowiska wodnego, w szczególności:

 • Pomiary hydroakustyczne dna
 • Pomiary geofizyczne płytkie
 • Pomiary hydrologiczne
 • Processing danych hydroakustycznych i magnetometrycznych
 • Pomiary parametrów fizycznych i chemicznych wody
 • Pobieranie próbek wody i osadów

Pomiary hydroakustyczne dna

 • Pomiary batymetryczne przy zastosowaniu echosondy jednowiązkowej i wielowiązkowej
 • Pomiary sonarowe z wykorzystaniem sonaru bocznego wysokiej częstotliwości

Pomiary geofizyczne płytkie

 • Pomiary struktury osadów dennych przy wykorzystaniu systemów sejsmoakustycznych

Pomiary hydrologiczne

 • Profile hydrologiczne cieków wodnych i stref przybrzeżnych z wykorzystaniem stacji tachimetrycznych i systemów GPS RTK

Processing danych hydroakustycznych i magnetometrycznych

 • Processing danych batymetrycznych z wykorzystaniem oprogramowania firmy QPS
 • Processing danych sonarowych z wykorzystaniem oprogramowania firmyCodaOctopus
 • Processing danych sejsmoakustycznych z wykorzystaniem oprogramowania firmy CodaOctopus
 • Processing danych magnetometrycznych

Pomiary parametrów fizycznych i chemicznych wody

 • Pomiary ciągłe zmieniających się parametrów wody przy wykorzystaniu zamontowanych na dnie sond wieloparametrowych
 • Pomiary ciągłe prądów, falowania i stanu wody przy wykorzystaniu zamontowanych na dnie urządzeń typu ADCP
 • Ciągłe pomiary podwodnego tła akustycznego z wykorzystaniem hydrofonów
 • Sesje pomiarowe z wykorzystaniem sond CTD

Pobieranie próbek wody i osadów

 • Pobieranie próbek wody z wykorzystaniem batometrów
 • Pobieranie próbek osadów z wykorzystaniem czerpaków
 • Pobieranie próbek rdzeniowych płytkich
 • Pobieranie próbek rdzeniowych do 3 i do 6 m z wykorzystaniem wibrosondy
 • Pobieranie próbek z wykorzystaniem pojazdów typu ROV

W celu omówienia szczegółów planowanych przez Państwa pomiarów, badań, napraw, bądź modernizacji używanych przez Państwa urządzeń proszę się skontaktować z naszym specjalistą pisząc na adres: mateusz.jerzak(at)envia.com.pl

ZOBACZ NASZE REALIZACJE W ZAKRESIE POMIARÓW

Zwiń

Przedstawiamy wybrane z naszych realizacji - pełną historię znajdziesz tutaj

Zaproszenie na kursy doskonalące organizowane przez RESON Teledyne...

17 kwietnia 2019

Nasz wieloletni partner RESON Teledyne, producent cenionych echosond wielowiązkowych serii SeaBat T20 i T50 zaprasza hydrografów i operatorów na doskonalące kursy w zakresie obsługi echosond oraz obróbki danych pomiarowych za pomocą pakietu PDS. W tym roku dostępne są następujące kursy: Teledyne PDS Dredge Operator Training (3 days) 07 – 09...

ENVIA po raz kolejny sygnatariuszem porozumienia na rzecz...

5 lutego 2019

W dniu 25.01.2019r. Prezes Envii - Dr Stanisław Rzyski brał udział w uroczystym podpisaniu drugich Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w obszarze ISP 1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne. Odbyło się ono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Porozumienia stanowią podstawę do dystrybucji środków strukturalnych przeznaczonych na badania...

Wykonanie pomiarów przekrojów korytowych rzek w dorzeczu Wkry...

1 lutego 2018

Pomiary zostały zrealizowane na podstawie umowy wykonania usługi podpisanej w dniu 06.11.2017 pomiędzy Zleceniodawcą DHI Polska sp. z o.o. a Wykonawcą Envia sp. z o.o. Przedmiotem umowy było wykonanie w terenie pomiarów geodezyjnych poprzecznych przekrojów korytowych na rzekach oraz inwentaryzacja geodezyjna obiektów inżynieryjnych w dorzeczu rzeki Wkry wraz ze sporządzeniem...

Warsztaty Nortek Current Measurement...

25 października 2016

W dniach 20-21.10.2016 w Gdyni odbyły się warsztaty Nortek Current Measurement. W siedzibie ENVII – Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli firmy Nortek, którzy w trakcie dwudniowego spotkania omówili zagadnienia związane zarówno z laboratoryjnymi i terenowymi pomiarami przepływów turbulentnych, jak i z offshore'owymi badaniami hydrodynamiki. [gallery ids="2643,2641,2645"] Doskonałym wsparciem merytorycznym...

ENVIA. WSZYSTKO CO ROBIMY, ROBIMY Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU.

Envia jest obecna na rynku badań akwenów morskich i śródlądowych od roku 1998. Misją firmy jest dostarczanie naszym Partnerom rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które pozwalają na szybsze, bardziej dokładne i tańsze niż dotychczas prowadzenie badań. Zapewniane przez nas rozwiązania pomagają poznać środowisko morskie w celu jego lepszej ochrony, a także w celu wykorzystania jego cennych zasobów w sposób zrównoważony.

Wszystko czego potrzebujesz do badania środowiska wodnego znajdziesz w Envii:
sprzęt, logistyka, pomiary, innowacje.

Sprzęt

Atutem firmy jest współpraca z zagranicznymi dostawcami specjalistycznych urządzeń pomiarowo-badawczych w zakresie wdrażania nowych technologii na polskim rynku. Dokonaliśmy między innymi wdrożeń systemów nawigacji podwodnej, systemów sonarowych i sond wielowiązkowych, profilerów osadów, pojazdów podwodnych typu ROV, systemów nawigacyjnych i inercyjnych, oprogramowania hydrograficznego i geofizycznego.

Logistyka

Wdrażamy także innowacyjne rozwiązania w zakresie kompleksowego zarządzania projektami badawczymi, w celu zapewnienia wysokiej jakości badań. Wspieramy również naszych Partnerów w zakresie zapewnienia zasobów sprzętowych i intelektualnych do realizacji wielkoskalowych projektów badawczych.

Pomiary

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na profesjonalne świadczenie usług pomiarowo-badawczych środowiska wodnego. Prowadzimy między innymi projekty badawcze w zakresie pomiarów geofizycznych i batymetrycznych dna morskiego, pomiarów przekrojów poprzecznych akwenów śródlądowych, pobierania i analizy próbek gruntu oraz wody.

Innowacje

Nasza siedziba zlokalizowana jest w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni, skupiającym innowacyjne firmy, mające znaczenie dla rozwoju nowoczesnych technologii w naszym regionie. Wysoką jakość dostarczanych przez nas rozwiązań potwierdza zadowolenie naszych Partnerów oraz certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie dostaw urządzeń pomiarowo-badawczych oraz realizacji badań batymetrycznych i geofizycznych dna morskiego.

 

 

Partner PPNT

Jesteśmy partnerem Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni, skupiającego innowacyjne firmy, mające znaczenie dla rozwoju nowoczesnych technologii w naszym regionie.

Więcej


Jesteśmy sygnatariuszem

porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w obszarze Technologie off-shore i portowo-logistyczne.

Więcej


ISO

Wysoką jakość dostarczanych przez nas rozwiązań potwierdza zadowolenie naszych Partnerów oraz certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie dostaw urządzeń pomiarowo-badawczych oraz realizacji badań batymetrycznych i geofizycznych dna morskiego.

Więcej


Bezpieczeństwo pracy na morzu

Bezpieczeństwo pracy jest dla nas kluczowe. Dlatego też, wdrożyliśmy procedurę uzyskania przez naszą firmę w 2016 roku certyfikatu OHSAS 18001.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej