ENVIA po raz kolejny sygnatariuszem porozumienia na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza

5 lutego 2019

W dniu 25.01.2019r. Prezes Envii – Dr Stanisław Rzyski brał udział w uroczystym podpisaniu drugich Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w obszarze ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne. Odbyło się ono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Porozumienia stanowią podstawę do dystrybucji środków strukturalnych przeznaczonych na badania i rozwój w województwie pomorskim. Po dokonaniu oceny dotychczasowej współpracy oraz rewizji obszarów specjalizacji wskazanych w czterech Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza podpisanych w dniu 28 stycznia 2016 r. oraz w związku z wygaśnięciem tych dokumentów po trzyletnim okresie ich obowiązywania, podjęto decyzję o dalszym utrzymaniu postanowień. Porozumienia zostały podpisane z partnerami reprezentującymi cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;

ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;

ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

ENVIA po raz pierwszy została sygnatariuszem porozumienia na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza o nazwie „Zrównoważone gospodarcze wykorzystanie zasobów Morza Bałtyckiego” w 2014r.  Byliśmy wówczas zaangażowani w zadanie „Innowacyjne bezinwazyjne techniki badań środowiska morskiego i przybrzeżnego do wykorzystania przez użytkowników przestrzeni morskiej”. Dzięki działaniom podmiotów reprezentujących Partnerstwa na rzecz inteligentnych specjalizacji udaje się sprawnie i efektywnie wykorzystywać środki pozostające w dyspozycji samorządu województwa m.in. z regionalnego programu operacyjnego dedykowane na innowacyjność. Samorząd Województwa Pomorskiego jest w dalszym ciągu zdeterminowany do działania na rzecz pomorskich instytucji badawczo-rozwojowych, uczelni oraz firm, w szczególności rozwijania startupów. Dotyczy to także działań związanych z rozwojem kapitału ludzkiego i społecznego oraz kultury innowacji, a także doskonaleniem kompetencji firm wdrażających innowacyjne rozwiązania.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej