KOMPLEKSOWE SYSTEMY CYFROWE DO ZADAŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH

15 lutego 2016

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Instytut Morski w Gdańsku

 

CEL PROJEKTU: dostarczenie użytkownikowi cyfrowego systemu akustycznej detekcji dna, cyfrowego systemu wizyjnej inspekcji dna, dwuczęstotliwościowego sonaru bocznego typu „chirp”
wraz z niezbędnym oprogramowaniem kontrolującym proces akwizycji danych.

ZAŁOŻENIA:
Dostawa kompleksowych systemów do badań, pomiarów i inspekcji hydrograficznych. Każdy z 3 systemów musiał być wyposażony w wysokiej klasy stację roboczą z oprogramowaniem
do sterowania procesem pomiaru, akwizycji danych z wszystkich czujników pozycjonowania oraz kontroli jakości zbieranych danych. Oprogramowanie było konieczne do przetworzenia zebranych materiałów do formatów wymaganych przez bazy danych.
Do pojazdu podwodnego (główny element systemu do wizyjnej inspekcji) wymagany był również moduł cyfrowego systemu pozycjonowania kompatybilny z systemem używanym przez IM w Gdańsku, wraz z transponderami wspomagającymi dokładność pozycji. Oprócz systemów dostarczono także system satelitarnego przesyłania i akwizycji poprawek referencyjnych dla systemów pozycjonowania RTK GPS oraz zapewniono jego instalację i integracje na jednostce r/v IMOR.

Cyfrowe systemy 4

ZAŁOŻENIA CZASOWE KONTRAKTU:
Dostarczenie systemów 30 dni od podpisania umowy

 

 

ELEMENTY TRZECH SYSTEMÓW:

1. Cyfrowy system akustycznej detekcji dna:

 •  echosonda wielowiązkowa RESON SeaBat 7125;
 • miernik prędkości dźwięku Sound Velocity Profiler SVP – 70
 • miernik prędkości dźwięku MiniSVP, Valeport Profiler
 •  inercyjny nawigacyjny system pozycjonowania;
 • odbiornik RTK Trimble SPS 461
 •  system akwizycji danych QINSy 8.1 Survey
 • system Coda Geosurvey DA 5004G
 • mini VSAT KVS TracPhone V7
 • stacja robocza do akwizycji danych batymetrycznych
 • system obróbki QINSy 8.1 Office
 • przenośne urządzenia do przenoszenia danych oparte na zestawie dysków twardych SATA

2. Cyfrowy system wizyjnej inspekcji dna

 •  ROV Falcon firmy SAAB SeaEye
 •  pojazd podwodny ROV Falcon
 •  stacja robocza do podsystemu generowania danych nawigacyjnych
 •  system akwizycji danych QINSy 8.1 Survey
 •  zestaw elementów pozycjonowania podwodnego do precyzyjnego pozycjonowania pojazdu ROV
 •  przemysłowy multimetr cyfrowy – APPA 305
 •  oscyloskop Tektronix TPS2014B
 •  zasilacz laboratoryjny MATRIX MPS-6005L-2
 •  stanowisko robocze z oprogramowaniem do korelacji obrazu z dwóch kamer cyfrowych z danymi pomiarowymi z innych czujników detekcji dna

3. Dwuczęstotliwościowy sonar bocznego typu „chirp”

 • sonar Edgetech 4200-P
 • winda sonarowa.

Odbyło się szkolenie z obsługi pojazdu Falcon w siedzibie producenta w Wlk. Brytanii.

Zobacz referencje >>

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej