Kontakt

Prezes Zarządu: Stanisław Rzyski

Adres Spółki:
ENVIA Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

tel. +48 58 698 21 51
fax. +48 58 698 21 52
e-mail: envia@envia.com.pl
www.envia.com.pl


Wyświetl większą mapę
Lokalizacja:
Gdynia Redłowo, Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Bydynek II (Hala Łukowa) – lokale D14 (na piętrze).

Dane Spółki:
NIP: 584 030 09 59
REGON: 190207430

Firma zarejestrowana jest pod numerem KRS 00000131144 w Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział gospodarczy

Konto: BZWBK VII/Oddział Gdańsk
PLN: 70 1090 1098 0000 0001 0982 7147
EUR: PL 83 1090 1102 0000 0001 0609 1971
SWIFT: WBKPPLPPXXX