Porozumienie

Jesteśmy sygnatariuszem porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w obszarze Technologie off-shore i portowo-logistyczne.

Sygnatariusze porozumienia reprezentują najbardziej innowacyjne firmy pomorza i mogą ubiegać się o finansowanie projektów R&D w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Porozumienie ma stworzyć optymalne warunki w celu wykorzystania potencjału pomorskich firm i ułatwić współpracy między  gospodarką, nauką i administracją morską na poziomie regionalnym.

Więcej