Wykonanie pomiarów przekrojów korytowych rzek w dorzeczu Wkry dla DHI Polska Sp. z o.o.

1 lutego 2018

Pomiary zostały zrealizowane na podstawie umowy wykonania usługi podpisanej w dniu 06.11.2017 pomiędzy Zleceniodawcą DHI Polska sp. z o.o. a Wykonawcą Envia sp. z o.o. Przedmiotem umowy było wykonanie w terenie pomiarów geodezyjnych poprzecznych przekrojów korytowych na rzekach oraz inwentaryzacja geodezyjna obiektów inżynieryjnych w dorzeczu rzeki Wkry wraz ze sporządzeniem dokumentacji i raportu z pomiarów.

Zespół terenowy wykonywał pomiary w okresie od listopada 2017r. do stycznia 2018r. Realizowano je na następujących ciekach: Dobrzyca, Giedniówka, Kanał Młyński, Naruszewka, Nasielna, Pławnica, Przylepnica i Mławka, Raciążnica, Szkotówka, Żurawianka.

Łącznie wykonano 327 pomiarów przekrojów korytowych, w tym 235 przekrojów korytowych oraz 92 przekrojów obiektowych.

Pomiary były wykonywane w trudnych warunkach spowodowanych wysokimi stanami wód. Stany wód często przekraczały stany ostrzegawcze i alarmowe.

Do pomiarów został użyty m.in. następujący sprzęt:

  • GPS RTK Trimble R8, kontroler TSC2 z poprawką ASG EUPOS
  • tachimetr Topcon GPT-3003LN
  • tachimetr Topcon ES-107.

Pomierzone dane podlegały kontroli jakości na etapie postprocessingu z wykorzystaniem pakietu GIS. Pomierzone pikiety były rzutowane do poprzecznych linii profili. Sporządzono także dokumentację obiektów w formacie AutoCAD dxf.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej