Realizacje

Świadczyliśmy następujące usługi logistyczne:

 • Dla Miliana Shipmanagement Ltd. (Grupa LOTOS) – usługa doradztwa inżynieryjno-technicznego w zakresie instalacji systemu pozycjonowania podwodnego USBL Sonardyne Scout Pro wraz z montażem i kalibracją systemu na statku PSV Sylur (2018)
 • Dla DHI Denmark – czarter jednostki North Star w celu wystawienia boi pomiarowej (2016)
 • Dla konsorcjum Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz MEWO S.A. – przeprowadzanie badań środowiskowych wraz ze sporządzaniem Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego budowę na Morzu Bałtyckim farmy wiatrowej wraz z morską i lądową infrastrukturą przyłączeniową (2016)
 • Dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – sukcesywne dostarczanie danych z urządzeń (miernik WQM oraz piranometr) zamocowanych na boi pomiarowej umieszczonej w rejonie południowego Bałtyku w odległości 20 km od brzegu (2013)
 • Dla Nortek BV – obsługa logistyczna monitoringu hydrologicznego na obszarze planowanych Morskich Farm Wiatrowych na Morzu Bałtyckim; instalacja systemu Nortek na pławie pomiarowej, realizacja rejsów serwisowych oraz zapewnienie transmisji satelitarnej w celu potwierdzenia poprawnego działania systemów (2013)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – świadczenie usługi najmu jednostek pływających m/y Doktor Lubecki, m/y Safira oraz m/y Kwazar (2013)
 • Dla DHI Denmark – czarter jednostki m/y Safira oraz zapewnienie pomocy przy pobieraniu próbek osadów powierzchniowych i zoobentosu w rejonie planowanego gazociągu Nord Stream na wodach szwedzkich (2013)
 • Dla DHI Polska sp. z o. o. i IfAÖ z Niemiec – współpraca polegająca na obsłudze logistycznej obserwacji ssaków i ptaków wędrownych w związku z projektem badawczym na akwenach przyszłych Morskich Farm Wiatrowych; zapewnienie ornitologów na rejsy obserwacyjne (2012; 2013)

 

Firma wykonała następujące pomiary:

 • Dla MGGP S.A. – wykonanie pomiarów geodezyjnych przekrojów korytowych i parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych oraz wałów przeciwpowodziowych w projekcie ISOK2, na rzekach województwa Zachodniopomorskiego (2018/2019)
 • Dla Torus S.A. – wykonanie pomiarów batymetrycznych w rejonie planowanego pomostu pływającego na jeziorze Wysoka (Wycztok) (2018)
 • Dla DHI Polska Sp. z o.o. – wykonanie pomiarów geodezyjnych przekrojów korytowych i parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych oraz wałów przeciwpowodziowych w dorzeczu Wkry (2017/2018)
 • Dla PGE Energia Ciepła S.A. – coroczne wykonanie 8 pomiarów kierunku i wielkości przepływu wód powierzchniowych w rejonie składowisk odpadów paleniskowych w Rewie, na Kanale Leniwym (2016-2018)
 • Dla EDF Wybrzeże S.A. – wykonanie pomiarów kierunku i wielkości przepływu wód powierzchniowych w rejonie składowisk odpadów paleniskowych w Rewie, na Kanale Leniwym (2014-2015)
 • Kilkukrotnie dla Ośrodka Hodowli Ryb Tomasz Kruse – wykonanie usługi pomiaru przepływu wody na rzece Pierska Struga (2014; 2013)
 • Dla Miliana Shipmanagement Ltd. – wykonanie pomiarów magnetometrycznych z jednostek m/v St. Barbara oraz Petro3, należących do zleceniodawcy (2014)
 • Dla Skanska S.A. – wykonanie usługi analizy prób urobku osadów dennych z rzeki Elbląg (2013)
 • Dla EDF Wybrzeże S.A. – wykonanie pomiarów kierunku i wielkości przepływu wód powierzchniowych w rejonie składowisk odpadów paleniskowych w Rewie, na Kanale Leniwym (2013)
 • Dla LOTOS Petrobaltic S.A. – wykonanie badań magnetometrycznych na obszarze polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego (2013)
 • Dla Mostostal Warszawa S.A. – wykonanie analizy próbek urobku z Kanału Elbląskiego (2013)
 • Dla Biura Prognoz Hydrologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni – wykonanie przekrojów poprzecznych na akwenie Wisły Śmiałej i Wisły Martwej (2011)
 • W konsorcjum z Instytutem Morskim w Gdańsku dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. – przeprowadzenie pomiarów geofizycznych na trasie planowanego gazociągu łączącego systemy gazowe Polski i Danii (2011)
 • Dla ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. w Warszawie – wykonanie badań batymetrycznych Wisły, Narwi, Wkry, Skrwy i Kanału Bródnowskiego oraz badań topograficznych obszarów nadbrzeżnych Wisły i Narwi – na trasie planowanego rurociągu gazowego DN 700 relacji Gustorzyn – Rembelszczyzna (2010)
 • Dla ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. w Warszawie – pomiar batymetryczny echosondą wielowiązkową na rzece Warta w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego pod planowana trasę przewiertu kierowanego (2010)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku pomiar batymetryczny i sonarowy w rejonach projektowanych elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim: 400 mln jednostek sondażowych (2009)
 • Dla MGGP S.A. w Tarnowie – pomiar przekrojów korytowych rzek: Wisłok, Mikośka, Młynówka, Przyrwa, Ślączka, Łętownia i Mleczka (2009)
 • Dla MGGP Aero Sp. z o.o. w Tarnowie – wykonanie 200 przekrojów korytowych w zlewni rzeki Warta (2009)
 • Dla Caledonian Geotech/Shell – wykonanie pomiarów batymetrycznych
 • echosondą jednowiązkową – Inchyra Szkocja (2008)
 • Dla Caledonian Geotech – Przeglądy rurociągów podwodnych w rejonie Morza Irlandzkiego (2007)
 • Dla IMGW Gdynia – wykonanie przekrojów poprzecznych w dolnym odcinku rzeki Noteć (2005)

 

Wykonaliśmy następujące zlecenia na pobieranie próbek:

 • Dla ZMP Gdynia S.A. – pobieranie próbek osadów dennych w Porcie Gdynia (2016)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – wykonanie poboru 28 próbek wód z basenów portowych Zarządu Morskiego Portu w Gdyni (2016)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – pobór próbek wód z Wisły (Janikowo-Inowrocław) (2015)
 • Kilkukrotnie dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – pobór próbek wody w basenach portowych Zarządu Morskiego Portu w Gdyni oraz Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku (2015; 2014)
 • Dla Pracowni Drogowej Cyske – pobór próbek osadu z dna Martwej Wisły (2014)
 • Dla Skanska S.A. – wykonanie usługi pobrania próbek urobku osadów dennych z rzeki Elbląg (2013)
 • Kilkakrotnie dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – usługa poboru próbek wody powierzchniowej z basenów portowych Zarządu Morskiego Portu w Gdyni i w Gdańsku oraz w portach Ustka, Rowy, Łeba, Dźwirzyno, Kołobrzeg i Darłowo (2013; 2012)
 • Dla Mostostal Warszawa S.A. – wykonanie usługi pobrania próbek urobku na Kanale Elbląskim (2013)
 • Dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia – pobór 50 próbek rdzeniowych na terenie Stoczni Gdynia
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – Pobór próbek osadów dennych i próbek gruntu z plaży przy konstrukcji Falochronu Południowego rejonu Basenu Żeglarskiego w Gdyni (2008)
 • Dla Zarządu Morskiego portu Gdynia S.A. – pobór próbek czerpakowych oraz rdzeniowych osadów dennych z obszaru portu Gdynia
 • Dla Saur Neptun Gdańsk S.A. – Pobór prób osadów dennych rowów melioracyjnych na ujęciu wody Lipce w Gdańsku (2008)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – pobieranie próbek osadów dennych przy Wałach Chrobrego w Szczecinie (2006)
 • Dla Uniwersytetu Łódzkiego, Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej – dostawa młynków hydrometrycznych VALEPORT BMF002 i BMF 0001 (2006)

 

Zrealizowaliśmy następujące wypożyczenia sprzętu:

 • Dla Miliana Shipmanagement Ltd. – wypożyczenie systemu pozycjonowania podwodnego USBL Sonardyne Scout Pro wraz z transponderami oraz montażem i kalibracją systemu na statku Sylur (2018)
 • Dla MEWO S.A. – wypożyczenie systemów Nortek AWAC 600 kHz – 2 szt. (2017)
 • Dla Instytut Budownictwa Wodnego PAN – wypożyczenie profilera ADCP Nortek Signature produkcji Nortek B.V. (2017)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku w konsorcjum z MEWO S.A. – świadczenie usługi wypożyczenia sprzętu pomiarowego oraz czarter jednostek pływających (2016)
 • Kilkukrotnie dla MEWO Sp. z o.o. S.K.A. – wypożyczenie systemu MiniBAT firmy OSIL (2015; 2014)
 • Dla Miliana Shipmanagement Ltd. – usługa wypożyczenia zestawu przetworników sejsmoakustycznych X-Star (2014)
 • Dla Miliana Shipmanagement Ltd. – wypożyczenie magnetometru gradientowego Geometrics G-882 (2014)
 • Dla LOTOS Petrobaltic S.A. – dwukrotne wypożyczenie systemu boomer/sparker SiG ENERGOS 300 oraz systemu CODA DA 2000 wraz z oprogramowaniem Geokit do akwizycji danych sejsmicznych (2013)
 • Dla LOTOS Petrobaltic S.A. – wypożyczenie magnetometru gradientowego „Geometrics G882” (2013)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – usługa najmu elementów systemu hydrograficznego: echosondy wielowiązkowej Seabat 7125 firmy Reson, systemu pozycjonowania USBL Sonardyne Scout Plus, transponderów WSM produkcji Sonardyne; wraz z dostawą i instalacją na jednostce m/s Granit (2013)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – świadczenie usługi wypożyczenia sprzętu pomiarowego: systemu pozycjonowania typu USBL Sonardyne Scout Plus oraz echosondy wielowiązkowej SeaBat 7125 produkcji RESON A/S wraz z czujnikiem SVP (2012)
 • Dla LOTOS Petrobaltic S.A. – świadczenie usługi wypożyczenia sonaru EdgeTech 4200 300/600kHz wraz z systemem CODA DA 2000 do akwizycji danych z sonaru (2012)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – świadczenie usługi wypożyczenia sprzętu pomiarowego i jednostek pływających (2014 – 2015)

 

Wykonaliśmy następujące raporty i opracowania:

 • Dla Miliana Shipmanagement Ltd. – opracowanie danych magnetometrycznych – Port Północny (2018)
 • Dla Miliana Shipmanagement Ltd. – opracowanie danych magnetometrycznych – Gdańska Stocznia Remontowa (2017)
 • Dla Miliana Shipmanagement Ltd. – opracowanie danych magnetometrycznych i sporządzenie raportu – basen VI Port Gdynia (2016)
 • Dla Miliana Shipmanagement Ltd. – opracowanie danych magnetometrycznych i sporządzenie raportu – obszar 65 DCT (2016)
 • Kilkukrotnie dla Miliana Shipmanagement Ltd  – interpretacja danych magnetometrycznych z badań basenu w Porcie Gdynia (2014; 2015)
 • Dla Miliana Shipmanagement Ltd. – przygotowanie raportów z pomiarów magnetometrycznych (2014)
 • Dla MGGP S.A. w Tarnowie –opracowanie przekrojów korytowych rzek: Wisłok, Mikośka, Młynówka, Przyrwa, Ślączka, Łętownia i Mleczka, inwentaryzacja oraz opracowanie geodezji obiektów inżynierskich tych rzek oraz inwentaryzacja obwałowań przeciwpowodziowych (2009)
 • Dla Caledonian Geotech – opracowanie monitoringu rurociągów w Zatoce St.Fergus, Szkocja (2009)
 • Dla Loyd, Exxon Mobile Corrporation i Shell – dokonanie interpretacji danych oraz przygotowanie map w projektach Bacton-Zeebruge i St.Fergus (2008)
 • Dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie – opracowanie map sonarowych na podstawie danych hydroakustycznych zebranych w strefie przybrzeżnej w rejonie Rowów (2008)

 

Zrealizowaliśmy następujące zamówienia na sprzęt:

 • Dla MEWO S.A. – dostawa zestawu dwuantenowego GPS Trimble BX982 Marine, position and heading unit (2019)
 • Dla Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – dostawa wzmacniacza EC6061 produkcji Teledyne RESON A/S (2018)
 • Dla Barbara Navigation Company LTD – dostawa dwóch czujników TC2122 produkcji Teledyne RESON A/S do echosondy jednowiązkowej wraz z elementami montażowymi do kadłuba (2018)
 • Dla Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – dostawa czujników w tym Reson, Keller, Honeywell, Polyamp (2017)
 • Dla Akademii Morskiej w Gdyni – dostawa wzmacniacza PA1001 produkcji Etec aps. (2017)
 • Dla IMWG Oddział Gdynia – dostawa 5 zestawów hydrofonów SM3M Submersible Marine Recorder produkcji Wildlife Acoustics Inc. (2017)
 • Dla Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – dostawa hydrofonu TC4013 oraz modułu EC6061 (2017)
 • Dla MEWO S.A. – zapasowe podzespoły pomiarowe i zasilające dla morskich pław mierzących parametry hydrograficzne i meteorologiczne (2017)
 • Dla I Regionalnej Baza Logistycznej/Warsztaty Techniki Morskiej – dostawa złączy wodoszczelnych Birns (2016)
 • Dla MEWO S.A. – system CODA DA4G1000 z interfejsem do sonaru EdgeTech 4200 produkcji CodaOctopus Products Ltd (2016)
 • Dla MEWO S.A. – dostawa elektrycznej windy CM2-WIN-300 produkcji C-MAX Ltd. (2016)
 • Dla MEWO S.A. – dostarczenie 10 kompletów zwalniaków akustyczne LRT wraz z kanistrami i linką 75 m produkcji Sonardyne International Ltd. (2016)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostawa 3010 subbottom profiler oraz złączek subconn produkcji Seabed BV (2015)
 • Dla Instytutu Geofizyki PAN – dostawa aparatury do kompleksowych badań i monitoringu akwenów glacjalno-morskich oraz zmian strefy brzegowej w rejonach polarnych – dwóch boi akustycznych do długookresowych rejestracji szumów podwodnych (2015)
 • Dla IMWG Oddział Gdynia – dostawa w konsorcjum z firmą MEWO Sp. z o.o. S.K.A. boi z czujnikami meteorologicznymi, systemem łączności oraz instalacją (2015)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostawa specjalistycznego kabla od firmy Nortek B.V. (Holandia) (2015)
 • Dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni – dostawa 6 hydrofonów SM3M produkcji Wildlife Acoustics (USA) wraz z osprzętem do kotwiczenia (2015)
 • Dla Mewo Sp. z o.o. S.K.A. – dostawa złączek subconn (2015)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostawa złączek MCIL10M, MCIL80 od Seabed B.V. (Holandia) (2015)
 • Dla Jednostki Wojskowej w Wałczu – dostawa pojazdu podwodnego ROV Falcon firmy SAAB Seaeye (Wlk. Brytania) (2014)
 • Dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie – dostarczenie pojazdu podwodnego ROV Falcon firmy SAAB Seaeye (Wlk. Brytania) (2014)
 • Dla Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – dostarczenie dwóch skanerów laserowych 3D firmy Dynamism Europe LTD (Wlk. Brytania) (2014)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostawa pojazdu podwodnego ROV Cougar XT, firmy SAAB Seaeye (Wlk. Brytania) zaprojektowanie i wykonanie przez Envia całego rozwiązania systemu kierowania pojazdem (projekt kontenera zawierającego pomieszczenie operatora, pomieszczenie windy z kablolinią i garaż dla pojazdu) (2014)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostawa części zapasowych do pojazdu podwodnego ROV Cougar XT, firmy SAAB Seaeye (Wlk. Brytania) (2014)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostawa złączy podwodnych subconn, microsubconn i impulse zamówionych od Seabed BV (Holandia) (2014)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostawa cyfrowego systemu akustycznej detekcji dna, cyfrowego systemu wizyjnej inspekcji dna oraz cyfrowego dwuczęstotliwościowego sonaru bocznego typu „chirp” (2013)
 • Dla DHI Polska sp. z o.o. oraz MEWO sp. z o.o. – dostawa alkalicznych transponderów LRT (Light Release Transponder) firmy Sonardyne International Ltd., UK (2013)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostawa kabli sygnałowych i złączek wodoodpornych oraz innych akcesoriów do sondy CPT (2013)
 • Dla kilku przedsiębiorstw i instytucji krajowych m.in. Komendy Portu Wojennego w Gdyni – dostawa części zamiennych do pojazdów podwodnych ROV Falcon, firmy SAAB Seaeye (2012)
 • Dla LOTOS Petrobaltic S.A. oraz Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostawa różnych złączy do urządzeń podwodnych, produkcji Marshall Underwater Industries oraz Seabed B.V. (2012)
 • Dla LOTOS Petrobaltic S.A – dostawa oraz montaż na statku elementów sejsmicznego profilera osadów typu pinger ORETECH 3010 produkcji SEABED B.V. (2011)
 • Dla armatora statku M.V. Santa Barbara, Miliana Shipping Co. Ltd. – dostawa i instalacja elementu Subbottom profilera: kompensatora falowania 3020, produkcji SEABED B.V. (2011)
 • Dla LOTOS Petrobaltic S.A. – dostawa odbiorników DGPS SPS 351 firmy Trimble do pozycjonowania specjalistycznych jednostek pływających między innymi w trakcie holowania platform (2010)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostarczenie i wdrożenie systemu geograficznej lokalizacji czujników w wodzie do celów nawigacyjnych i badawczych dla jednostki pływającej r/v IMOR (2009)
 • Dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz dla Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy Naftowej „PETROBALTIC” S.A. w Gdańsku – dostawa przetworników dwuczęstotliwościowych TC2121 produkcji RESON A/S, Dania (2009)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostawa urządzenia Video Overlay VOW4-2 produkcji Ocean Tools Ltd, UK, na statek naukowo-badawczy r/v IMOR (2009)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostarczenie zintegrowanego systemu pozycjonowania GPS RTK firmy Trimble Navigation (2008)
 • Dla Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni – dostarczenie 120 jednorazowych sond oceanograficznych XBT model T-6 firmy Sippican LM Inc (2008)
 • Dla Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni – dostarczenie urządzenia rejestrującego MK21 oraz wyrzucającego LM-3A do sondy XBT T-6 firmy Sippican LM Inc (2008)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostarczenie echosondy wielowiązkowej Seabat 8125 duńskiej firmy RESON A/S wraz z precyzyjnym systemem inercyjnym POS MV (2008)
 • Dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – dostarczenie systemu hydrograficznego opartego na echosondzie jednowiązkowej Navisound 515 firmy RESON A/S (2008)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostarczenie sondy stożkowo-bębnowej CPT NEPTUNE 3000 produkcji Datem Ltd (2008)
 • Dla Urzędu Morskiego w Gdyni – Dostarczenie echosondy hydrograficznej Navisound 620 i miernika prędkości dźwięku w wodzie morskiej SVP 15 produkcji RESON A/S (2008)
 • Dla Ratownictwa Marynarki Wojennej – dostarczenie dwóch pojazdów podwodnych ROV Falcon produkcji Saab Seaeye (2008)
 • Dla Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni – dostarczenie pojazdu podwodnego ROV Falcon produkcji Saab Seaeye (2008)
 • Dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – dostarczenie dwóch kompletów sonarów holowanych EdgeTech i dwóch kompletów sonarów opuszczanych Imagenex (2007)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostarczenie systemu sejsmoakustycznego typu Boomer Energos 300 francuskiej firmy SIG Technologie Instruments (2007)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostarczenie elektrycznej windy pomiarowej 40.200 firmy KC – Denmark (2007)
 • Dla Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie Oddział Pomorski – dostawa i wdrożenie systemu pomiarów sejsmicznych produkcji ABEM (2006)
 • Dla PETROBALTIC S.A. – dostawa specjalistycznego akcesoriów do sonaru bocznego EdgeTech DF-1000 (2006)

 

Dostarczyliśmy następujące oprogramowanie:

 • Dla MEWO S.A. -dostawa oprogramowania CODA Survey Engine produkcji CodaOctopus Products Ltd. (2016)
 • Dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie – zakup subskrypcji rocznej do oprogramowania Caris Bathy Data Base Editor 4.1 oraz Caris S-57 Composer 3.0 (2016)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – upgrade licencji QINSy produkcji QPS (2016)
 • Dla Jednostki Wojskowej w Wałczu – dostawa oprogramowania do przetwarzania danych morskiej informacji geoprzestrzennej GeoExpress (2015)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – przedłużenie licencji na oprogramowanie QPS (2015)
 • Dla Jednostki Wojskowej w Wałczu – dostarczenie oprogramowania hydrograficznego Bathy DataBASE Manager firmy CARIS (Kanada) i QINSy produkcji QPS (Holandia) (2014)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych geoprzestrzennych (GIS) w tym geotechnicznych firmy Plaxis oraz dostawa systemu typu GIS firmy Halliburton Worldwide do przetwarzania geoprzestrzennych danych sejsmicznych 2d/3d w trybie interaktywnym ProMAX (2013)
 • Dla CROCOM Computer Systems – dostawa licencji na oprogramowanie Survey Engine Seismic+ oraz Coda Geosurvey (producent CodaOctopus Products Ltd), licencji na oprogramowanie PosPac MMS (producent Applanix), aktualizacji oraz nowych licencji na oprogramowanie QINSy (producent Quality Positioning Services BV – QPS), aktualizacji oraz nowej licencji na oprogramowanie GeODin (prodcent Fugro) (2012)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostarczenie wspólnie z firmą Komputronik S.A. aktualizacji licencji na oprogramowanie ArcGIS (produkcji ERSI Polska Sp. z o.o.), aktualizacji licencji na oprogramowanie AutoCAD (produkcji Autodesk), przedłużenia licencji na oprogramowanie AutoChart (produkcji Wish Software Limited) oraz licencji na oprogramowanie MatLab (produkcji MathWorks Inc) (2012)
 • Dla LOTOS Petrobaltic S.A. – dostawa oprogramowania CODA Mosaic, CODA Seismic+ z modułem CODA Reply (2010)
 • Dla LOTOS Petrobaltic S.A – aktualizacja oprogramowania i sprzętu systemu akwizycji danych sonarowych CODA DA 50 do CODA 2000 (2010)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – dostarczenie oprogramowania hydrograficznego QINSy holenderskiej firmy QPS (2008)
 • Dla Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni – dostarczenie modułów CARIS oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu wykorzystania oprogramowania CARIS Bathy Data BASE Editor i CARIS S-57 Composer firmy Caris Geographic Information Systems BV (2008)
 • Dla Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni – wdrożenie dwóch systemów mareograficznych opartych na rozwiązaniach firmy Valeport Ltd (2008)
 • Dla PRCiP- Konfiguracja i instalacja oprogramowania na jednostkach pływających „WENDA” i „MAŁŻ” (2005)
 • Dla LOTOS Petrobaltic S.A – aktualizacja oprogramowania i sprzętu systemu akwizycji danych sonarowych CODA 2000 (2012)

 

Wykonaliśmy następujące naprawy i modernizacje:

 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – usługa modernizacji echosond wielowiązkowych będących na wyposażeniu Instytutu Morskiego w Gdańsku wraz z instalacją na jednostkach pływających i pojeździe podwodnym ROV oraz dostawą i instalacją Multiplexera (2016)
 • Dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie – upgrade pojazdu ROV Falcon należącego do IOPAN na potrzeby NATO (2015)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – naprawa inercyjnego systemu POS MV WaveMaster SFF wraz z aktualizacją oprogramowania POSPack na rok 2014 oraz rozszerzeniem oprogramowania systemu pomiarowego o moduł Fladermaus Viz4D, produkcji QPS B.V. (Holandia) (2014)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – naprawa i modernizacja prądomierza Rio Grande firmy Teledyne RD Instruments (USA) oraz modemów magnetometru SeaSPY produkcji Marine Magnetics (Kanada) (2014)
 • Dla LOTOS Petrobaltic S.A. – modernizacja echosondy wielowiązkowej Seabat 8101 do wersji 7101-SV producenta RESON A/S (2012)
 • Dla Instytutu Morskiego w Gdańsku – wymiana części podwodnej systemu sonaru bocznego EdgeTech 4200 MP i kabloliny stalowej Rochester A301301 oraz modernizacja systemu pozycjonowania podwodnego USBL Scout Pro w wersji stacjonarnej do systemu USBL/LBL Ranger 2 (2012)
 • Dla LOTOS Petrobaltic S.A. – modernizacja jednostki zasilająco-akwizycyjnej dla urządzenia X-Star produkcji EdgeTech wraz z instalacją interfejsu do prowadzenia akwizycji systemie CODA DA2000. Na modernizację składał się zakup nowej jednostki kontrolnej w wersji 3200, rozszerzenie licencji do akwizycji danych z systemów sejsmicznych EdgeTech 3100 i 3200, wymiana sprzętowego klucza zabezpieczającego do oprogramowania oraz przeprowadzenie instalacji i testów systemu na statku (2012)
  Modernizacja echosondy wielowiązkowej Reson Seabat 8101, bedącej w posiadaniu Instytutu Morskiego w Gdańsku, do w pełni cyfrowej echosondy III generacji Seabat 7101 (2010)
 • Dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie – dokonanie modernizacji analizatora sygnałów sonarowych Coda DA50 wraz z dostawą dodatkowego modułu Coda Mosaic produkcji Coda Octopus Products Ltd (2008)
 • Dla Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej – Modernizacja oceanograficznych sond pomiarowych MIDAS firmy Valeport (2007)
 • Dla Urzędu Morskiego w Gdyni – Instalacja systemu hydrograficznego na kutrze pomiarowym

 

Przeprowadziliśmy następujące szkolenia:

 • Warsztaty Nortek Current Measurement organizowane przez Nortek oraz ENVIĘ, na których przedstawione zostały podstawy działania urządzeń, odbyły się sesje praktyczne z wykorzystaniem instrumentów pomiarowych (2016)
 • Zorganizowanie szkolenia operatorów pojazdów podwodnych ROV Falcon dla Ratownictwa Marynarki Wojennej (2007)
 • Dla Urzędu Morskiego w Gdyni – przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania QINSy (2007)