KOMPLEKSOWY POMIAR WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH

15 lutego 2016

Pomiary batymetryczne i geofizyczne na Jeziorze Raduńskim

CEL PROJEKTU:
szczegółowe poznanie morfologii i pokrycia dna jeziora

REZULTAT:
szczegółowa mapa batymetryczna jeziora (DTM) i mozaika sonarowa

POTRZEBNE ZASOBY:
• system nawigacji (kompas elektroniczny,
GPS i kompensator przechyłów)
• echosonda wielowiązkowa,
• sonar holowany,
• oprogramowanie QINSy,
• oprogramowania Coda GeoSurvey kit,
• jednostka pływająca,
• pojazd i przyczepa do holowania łodzi,
• ekipa pomiarowa (dwie osoby),
• zespół do post-processingu (dwie osoby).

koszty zakupu

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej