Wystąpienie Prezesa ENVII na BALTEXPO 2015

9 września 2015

Prezes ENVII, dr Stanisław Rzyski, wziął udział w konferencji odbywającej się w ramach Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO, które odbyły się w Gdańsku w dniach 07-09.09.2015.

Konferencja dotyczyła bezpieczeństwa wybrzeża, portów i żeglugi. Pan Prezes wystąpił w sesji dotyczącej rozwiązań systemowych i technologicznych na rzecz bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu żeglugi w warunkach wzrastającego natężenia ruchu statków. W swojej prezentacji przedstawił rozwiązania techniczne do badań akwenów morskich oraz obrazowania dna na średnich głębokościach. Omówił także praktyczne możliwości wykorzystania zaawansowanych technologii we współpracy z partnerami z Polski i zagranicy.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej