Oferta

Sprzedaż, dostawa i integracja
systemów hydrograficznych i geofizycznych:

 • Instalacja systemów monitoringu hydrograficznego (falomierze, systemy meteo, prądomierze)
 • Instalacja systemów hydrograficznych (echosondy, sonary, profilomierze osadów)
 • Wdrażanie systemów do pomiarów geofizycznych w akwenach morskich i lądowych
 • Wdrażanie systemów wizyjnej inspekcji podwodnej (ROV)
 • Dostawa sprzętu pomiarowego

Prowadzimy sprzedaż specjalistycznego sprzętu, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do badań oceanograficznych i hydrograficznych, geologicznych oraz geofizycznych i badań w zakresie ochrony środowiska.

Dostarczane przez nas urządzenia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klientów, w tym integrowane na jednostkach pływających oraz modernizowane przez naszych specjalistów. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wdrożonych przez nas rozwiązań.
oferta01

Urządzenia pomiarowo-badawcze

 • Echosondy wielowiązkowe i jednowiązkowe
 • Sonary holowane
 • Magnetometry
 • Pojazdy typu ROV [case study z Inst. Mor]
 • Systemy pozycjonowania podwodnego
 • Zwalniaki akustyczne
 • Sondy wieloparametrowe CTD
 • Systemy inercyjnego pozycjonowania
 • Prądomierze typu ADCP
 • Hydrofony
 • Systemy akwizycji danych akustycznych CODA
 • Transpondery LRT
 • Elementy zapasowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń

Oprogramowanie hydrograficzne

 • Oprogramowanie do akwizycji i processingu danych:
 • batymetrycznych
 • sonarowych
 • sejsmoakustycznych
 • magnetometrycznych

W celu omówienia szczegółów planowanych przez Państwa zamówień najlepiej skontaktować się z koordynatorem procesów sprzedaży pisząc na adres mateusz.jerzak(at)envia.com.pl

ZOBACZ NASZE REALIZACJE

 

Logistyka i zarządzanie
projektami pomiarowymi:

oferta02Wspieramy logistycznie organizację przedsięwzięć pomiarowo-badawczych zapewniając naszym klientom dostęp do jednostek pływających, magazynów, sprzętu, urządzeń pomiarowych, oprogramowania do akwizycji danych i post-processingu, a także zasobów ludzkich: pomiarowców, kierowników grup pomiarowych oraz bosmanów. W razie potrzeby zarządzamy całym procesem badawczym i pomiarowym. Jako pierwsza firma w Polsce mamy certyfikat ISO w tym zakresie.

Obsługa logistyczna projektów:

Wspieramy logistycznie organizację przedsięwzięć pomiarowo-badawczych zapewniając naszym klientom dostęp do jednostek pływających, magazynów, sprzętu, urządzeń pomiarowych, oprogramowania do akwizycji danych i post-processingu, a także zasobów ludzkich: pomiarowców, kierowników grup pomiarowych oraz bosmanów. W razie potrzeby zarządzamy całym procesem badawczym i pomiarowym. Jako pierwsza firma w Polsce mamy certyfikat ISO w tym zakresie.

Chętnie podejmujemy wyzwania zarządzając złożonymi procesami badawczymi, wymagającymi mobilizacji dużej ilości, zróżnicowanych zasobów oraz koordynacji wielu elementów. Koordynując badania stosujemy sprawdzone i doskonalone przez wiele lat procedury, które umożliwiają optymalne wykorzystanie zasobów, bezpieczne prowadzenie prac oraz bieżące informowanie Klienta o przebiegu procesu badawczego.

Logistyka i zarządzanie projektami pomiarowymi

 • Zapewnienie jednostek pływających przystosowanych do badań, m.in. pełnomorskich
 • Zapewnienie urządzeń pomiarowych
 • Zapewnienie specjalistów – pomiarowców, hydrografów, geofizyków, ornitologów
 • Zapewnienie specjalistów analityków danych
 • Zarządzanie procesem pomiarowym
 • Tworzenie dokumentacji i raportów z pomiarów
 • Rozliczanie projektów badawczych

Najczęściej wypożyczamy naszym klientom skalibrowane i zintegrowane urządzenia pomiarowe produkcji Teledyne-Reson, Edge-Tech, Geometrics, Saab Seaeye, S.I.G., Nortek, a także systemy wsparcia procesu badawczego produkcji Sonardyne, Applanix, Trimble, QPS, Coda Octopus, Caris. Czarterujemy jednostki pływające przystosowane do pobierania próbek wody i gruntu, badań bentosowych, serwisowania pław pomiarowych, badań batymetrycznych i geofizycznych oraz obserwacji ornitologicznych. Zapewniamy wysoko wykwalifikowane kadry w tym oceanografów, nawigatorów, geofizyków, specjalistów od integracji systemów pomiarowych oraz ornitologów.

Wynajem urządzeń pomiarowych

 • Echosondy wielowiązkowe i jednowiązkowe
 • Sonary holowane
 • Systemy pozycjonowania podwodnego
 • Magnetometry
 • Systemy akwizycji danych akustycznych QINSy i CODA
 • Pojazdy typu ROV
 • Sondy wieloparametrowe CTD
 • Prądomierze typu ADCP
 • Hydrofony
 • i wiele innych

Processing danych hydroakustycznych i magnetometrycznych

Świadczymy usługi polegające na opracowaniu danych pomiarowych, których efektem są mapy oraz raporty z badań.

 • Processing danych batymetrycznych z wykorzystaniem oprogramowania firmy QPS
 • Processing danych sonarowych z wykorzystaniem oprogramowania firmy CodaOctopus
 • Processing danych sejsmoakustycznych z wykorzystaniem oprogramowania firmy CodaOctopus
 • Processing danych magnetometrycznych

Każdy projekt badawczy wymaga odpowiedniego przygotowania. W celu omówienia szczegółów planowanego przez Państwa projektu badawczego lub pomiarowego najlepiej się z nami skontaktować pisząc na adres: dorota.jankowska(at)envia.com.pl

ZOBACZ NASZE REALIZACJE

Pomiary środowiska wodnego

Realizujemy badania akwenów morskich i śródlądowych, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii, opierając się na wieloletnim doświadczeniu oraz wdrożonych w firmie systemach zarządzania jakością ISO. Stosowane technologie i systemy zarządzania zapewniają wysoką jakość danych, sprawność procesu badawczego oraz pozwalają minimalizować ryzyka i koszty.

Realizujemy badania akwenów morskich i śródlądowych, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii, opierając się na wieloletnim doświadczeniu oraz wdrożonych w firmie systemach zarządzania jakością ISO. Stosowane technologie i systemy zarządzania zapewniają wysoką jakość danych, sprawność procesu badawczego oraz pozwalają minimalizować ryzyka i koszty.

Oferujemy wszelkie pomiary środowiska wodnego, w szczególności:

 • Pomiary hydroakustyczne dna
 • Pomiary geofizyczne płytkie
 • Pomiary hydrologiczne
 • Processing danych hydroakustycznych i magnetometrycznych
 • Pomiary parametrów fizycznych i chemicznych wody
 • Pobieranie próbek wody i osadów

Pomiary hydroakustyczne dna

 • Pomiary batymetryczne przy zastosowaniu echosondy jednowiązkowej i wielowiązkowej
 • Pomiary sonarowe z wykorzystaniem sonaru bocznego wysokiej częstotliwości

Pomiary geofizyczne płytkie

 • Pomiary struktury osadów dennych przy wykorzystaniu systemów sejsmoakustycznych

Pomiary hydrologiczne

 • Profile hydrologiczne cieków wodnych i stref przybrzeżnych z wykorzystaniem stacji tachimetrycznych i systemów GPS RTK

Processing danych hydroakustycznych i magnetometrycznych

 • Processing danych batymetrycznych z wykorzystaniem oprogramowania firmy QPS
 • Processing danych sonarowych z wykorzystaniem oprogramowania firmyCodaOctopus
 • Processing danych sejsmoakustycznych z wykorzystaniem oprogramowania firmy CodaOctopus
 • Processing danych magnetometrycznych

Pomiary parametrów fizycznych i chemicznych wody

 • Pomiary ciągłe zmieniających się parametrów wody przy wykorzystaniu zamontowanych na dnie sond wieloparametrowych
 • Pomiary ciągłe prądów, falowania i stanu wody przy wykorzystaniu zamontowanych na dnie urządzeń typu ADCP
 • Ciągłe pomiary podwodnego tła akustycznego z wykorzystaniem hydrofonów
 • Sesje pomiarowe z wykorzystaniem sond CTD

Pobieranie próbek wody i osadów

 • Pobieranie próbek wody z wykorzystaniem batometrów
 • Pobieranie próbek osadów z wykorzystaniem czerpaków
 • Pobieranie próbek rdzeniowych płytkich
 • Pobieranie próbek rdzeniowych do 3 i do 6 m z wykorzystaniem wibrosondy
 • Pobieranie próbek z wykorzystaniem pojazdów typu ROV

W celu omówienia szczegółów planowanych przez Państwa pomiarów, badań, napraw, bądź modernizacji używanych przez Państwa urządzeń proszę się skontaktować z naszym specjalistą pisząc na adres: mateusz.jerzak(at)envia.com.pl

ZOBACZ NASZE REALIZACJE W ZAKRESIE POMIARÓW