Współpraca ENVII z firmą MEWO

31 grudnia 2013

W grudniu 2013 roku w konsorcjum z firmą MEWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z Gdańska wygraliśmy ogłoszony przez Instytut Morski w Gdańsku przetarg na usługę najmu sprzętu morskiego i jednostek pływających.

W ciągu całego roku 2014 będziemy wynajmować Instytutowi sprzęt pomiarowo-badawczy (prądomierze, sonary, pojazd podwodny, echosondy wielowiązkowe, system akwizycji Coda, system inercyjny, boomer SiG, systemy pozycjonowania podwodnego USBL Sonardyne, czujniki i zwalniaki akustyczne, hydrofony i transpondery), jak również pięć jednostek pływających przystosowanych do realizacji pomiarów oceanograficznych.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej