Obsługa logistyczna badań dla Nortek B.V.

28 lutego 2014

Od jesieni 2012 r. do końca 2013 r. ENVIA obsługiwała monitoring hydrologiczny prowadzony przez holenderską firmę Nortek B.V. (http://www.nortek-bv.nl/nl?set_language=nl) Badania były wykonywane na obszarze planowanych Morskich Farm Wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

W ramach świadczonej usługi, specjaliści z naszej firmy przygotowali pławę pomiarową oraz zintegrowali z nią systemy pomiarowe. Pława została między innymi wyposażona w instalacje zasilające, urządzenia zapewniające łączność z centrum monitoringu na lądzie oraz w urządzenia nawigacyjne.
Na pławie zainstalowany został system pomiarowy dostarczony przez Nortek B.V., w skład którego wchodziły 2 prądomierze AWAC 600 KHz wraz z oprzyrządowaniem.
ENVIA dostarczyła również jednostki pływające w celu montażu pławy pomiarowej na wyznaczonej lokalizacji oraz wykonania rejsów serwisowych umożliwiających utrzymanie sprawności systemów pomiarowych i łączności. Ponadto, w celu potwierdzenia poprawnego działania systemu, zapewniona została transmisja satelitarna za pomocą zainstalowanego na pławie modemu Iridium.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej