Modernizacja i naprawa aparatury Instytutu Morskiego

6 maja 2014

W ciągu minionego miesiąca zrealizowaliśmy dla Instytutu Morskiego w Gdańsku naprawy sprzętu pomiarowego.

Do serwisu w siedzibie producentów wysłane zostały prądomierz Rio Grande WHR 1200-I, produkcji Teledyne RD Instruments (USA) oraz modemy FSK magnetometru SeaSPY firmy Marine Magnetics (Kanada).
Specjalistyczna aparatura do badań oceanograficznych i hydrograficznych wykorzystywana jest zazwyczaj w trudnych warunkach, co może wpływać na jej prawidłowe funkcjonowanie.
Ścisła współpraca ENVII z zagranicznymi partnerami pozwoliła na sprawne usunięcie zaistniałych usterek. Ponadto, oprogramowanie i podzespoły wysłanych urządzeń zostały skalibrowane, a także zoptymalizowane i zaktualizowane do najnowszych dostępnych wersji.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej