ISO

Wysoką jakość dostarczanych przez nas rozwiązań potwierdza zadowolenie naszych Partnerów oraz certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie dostaw urządzeń pomiarowo-badawczych oraz realizacji badań batymetrycznych i geofizycznych dna morskiego.

Certyfikat ISO

 

Numer Certyfikatu 7207

Numer Certyfikatu 7207