II Sympozjum Morskiej Geomorfologii – Poziom Morza, linia brzegowa

27 października 2014

24. października 2014 roku, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się II Sympozjum Morskiej Geomorfologii, zorganizowane przez Zakład Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku przy współpracy ENVII.

W obradach wzięło udział ponad 100 uczestników – prelegentów i gości z placówek naukowych, urzędów morskich, Marynarki Wojennej i firm z całego kraju. Spotkanie składało się z trzech części: sesji referatowej, sesji posterowej oraz prezentacji sprzętu i metod badawczych na statkach Instytutu Morskiego zacumowanych w porcie w Gdyni.
W trakcie pierwszej części dyskusja skupiła się na zagadnieniach związanych z geomorfologią wybrzeża i strefy brzegowej. Zwracano szczególną uwagę na znaczenie precyzyjnych badań tych stref i dobór odpowiednich metod, ze względu na dużą dynamikę procesów tam zachodzących.

Druga część obejmowała wystąpienia z posterami, na których przedstawiono wyniki i metodykę pomiarów linii brzegowej, a także zaprezentowano szczegółowe mapy wybranych rejonów dna Południowego Bałtyku. Na mapach opisano profile i struktury morfologiczne poszczególnych stref przybrzeżnych.

Trzecia część sympozjum, czyli sesja terenowa, miała miejsce na jednostkach Instytutu Morskiego stacjonujących przy Nabrzeżu Prezydenta w Porcie Gdynia – r/v IMOR i m/v Puck. Na statkach prezentowano urządzenia badawcze stosowane w pomiarach geofizycznych i hydrograficznych. Zaproszeni goście mogli zapoznać się zasadami działania aparatury należącej m. in. do naszej firmy:

Członkowie załóg statków IMOR i Puck przedstawiali również możliwości jednostek i przybliżali charakter prowadzonych na niej prac hydrograficznych.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim prelegentom oraz gościom za wkład i merytoryczną dyskusję.

 

Więcej zdjęć znajduję się w galerii.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej