Hydrofony Wildlife Acoustics dla Oddziału Morskiego w Gdyni Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

3 kwietnia 2015

W minionym tygodniu dostarczyliśmy do Oddziału Morskiego IMGW w Gdyni 6 hydrofonów z rejestratorami SM3M produkcji Wildlife Acoustics (USA), światowego lidera w dziedzinie systemów do bioakustycznego monitoringu środowiska.

Oprócz sprzętu, w skład zamówienia weszła również licencja na oprogramowanie Song Scope, do specjalistycznej analizy zebranych nagrań, a także zestawy kotwiczące.

W ramach umowy, zespół ENVII zapewnił także szkolenie, które obejmowało podstawowe zasady obsługi hydrofonów oraz oprogramowania analitycznego, a także przygotowania programów sterujących sprzętem.

20160730-20150409_105755

Hydrofony ze zintegrowanymi rejestratorami zostaną wykorzystane do pomiarów hałasu w Bałtyku, wywołanego głównie działalnością żeglugową. Dostarczona aparatura umożliwi uzyskanie danych pomiarowych na potrzeby opracowywania ocen stanu środowiska morskiego polskiej strefy Bałtyku zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskich UE.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej