ENVIA sygnatariuszem porozumienia na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza

5 sierpnia 2014

ENVIA została sygnatariuszem porozumienia na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza o nazwie „Zrównoważone gospodarcze wykorzystanie zasobów Morza Bałtyckiego” (WWW).

Głównym inicjatorem stworzenia specjalizacji jest Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowany przez Panią prof. Natalię Gorską. Stworzenie specjalizacji ma między innymi na celu opracowanie trwałych i efektywnych narzędzi współpracy między środowiskiem gospodarczym związanym z gospodarką morską, administracją lokalną i regionalną oraz środowiskiem akademickim uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych, a także wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze gospodarki morskiej w województwie. W przypadku zaakceptowania inicjatywy przez Urząd Marszałkowski województwa, sygnatariusze będą mieli szansę otrzymania wsparcia finansowego dla realizowanych projektów innowacyjnych, na preferencyjnych warunkach. Envia jest szczególnie zaangażowana w zadanie „Innowacyjne bezinwazyjne techniki badań środowiska morskiego i przybrzeżnego do wykorzystania przez użytkowników przestrzeni morskiej”.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej