ENVIA obsługuje badania morskie Uniwersytetu Gdańskiego

5 lutego 2014

Od stycznia 2013 r. ENVIA współpracuje z Instytutem Oceanografii UG obsługując badania prowadzone w ramach projektu SatBałtyk („Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego”).

Nasza firma była odpowiedzialna za odpowiednie przygotowanie boi pomiarowej i umieszczenie jej w rejonie południowego Bałtyku, co najmniej 20 km od brzegu, na akwenie o głębokości nie mniejszej niż 20 m. Na pławie zainstalowane zostały urządzenia pomiarowe przekazane przez IO UG: miernik WQM (Water Quality Monitor; WET Labs) oraz piranometr CMP6 (Kipp and Zonnen).
Usługa obejmuje sukcesywne dostarczanie danych obejmujących: prędkość i kierunek wiatru, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne; wilgotność względną powietrza, temperaturę wody morskiej, przewodność wody morskiej, ciśnienie wody morskiej, stężenie rozpuszczonego w wodzie tlenu, koncentrację chlorofilu a, mętność wody morskiej oraz napięcie wyjściowe z piranometru. Dane przekazywane są do Zakładu Oceanografii Fizycznej IO UG w postaci comiesięcznych raportów.
W celu zapewnienia ciągłości zbierania danych realizujemy regularne rejsy serwisowe, podczas których nasi specjaliści kopiują zebrane dane, a także dokonują konserwacji i niezbędnych napraw. Prawidłowe funkcjonowanie pławy jest monitorowane przy wykorzystaniu łączy satelitarnych.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej