ENVIA firmą dbającą o środowisko

7 stycznia 2014

ENVIA wykazuje się świadomością ekologiczną nie tylko w zakresie pełnionej działalności i świadczonych usług, ale także podczas rutynowych działań związanych z funkcjonowaniem firmy.

W ostatnich tygodniach dokonaliśmy utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W trosce o środowisko przekazaliśmy szkodliwe odpady do Zakładu Recyklingu. Nasza firma otrzymała certyfikat „Ekologiczna Firma” potwierdzający postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej