Dostawa zwalniaków LRT Sonardyne dla MEWO S.A.

10 marca 2016

W swojej działalności ENVIA zajmuje się dostawami nie tylko sprzętu pomiarowego, ale również praktycznych urządzeń, które stanowią wsparcie przy prowadzeniu badań środowiska morskiego.

W marcu dostarczyliśmy do firmy MEWO S.A. 10 kompletów zwalniaków akustycznych LRT (ang. Lightweight Release Transponder) firmy Sonardyne wraz z kanistrami zawierającymi 75 metrów liny.

Zwalniak LRT Sonardyne

Zwalniak LRT Sonardyne z kanistrem i powierzchniowym systemem zwalniającym

Zwalniaki akustyczne służą do oznaczania urządzeń długookresowo umieszczonych pod powierzchnią wody. Ich główną zaletą jest brak konieczność stosowania pław i oznaczeń znajdujących się na powierzchni morza, co eliminuje ryzyko ich uszkodzenia przez statki. W przypadku zastosowania zwalniaków, pławka sygnalizująca lokalizację zestawu pomiarowego pojawia się na powierzchni wody w momencie, gdy chcemy podjąć urządzenia w celu ich serwisowania. Boja uwalniana jest przez zwalniak przymocowany do instrumentów badawczych, który odbiera sygnał akustyczny wysłany z jednostki pływającej.

Zwalniaki LRT brytyjskiej firmy Sonardyne International cechują się wyjątkowo małym rozmiarem, dzięki czemu mogą być obsługiwane nawet przez jedną osobę. Ponadto wyposażone są w baterie litowe, umożliwiające nieprzerwaną pracę przez ponad 4 lata.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej