Dostawa systemów pomiarowych dla Instytutu Morskiego w Gdańsku

18 lutego 2014

Jesienią 2013 r. Envia dostarczyła do Instytutu Morskiego w Gdańsku trzy zaawansowane cyfrowe systemy pomiarowe: akustycznej detekcji dna, wizyjnej inspekcji dna oraz dwuczęstotliwościowy sonar boczny typu „chirp”.

Jesienią 2013 r. Envia dostarczyła do Instytutu Morskiego w Gdańsku trzy zaawansowane cyfrowe systemy pomiarowe: akustycznej detekcji dna, wizyjnej inspekcji dna oraz dwuczęstotliwościowy sonar boczny typu „chirp”. W ramach pierwszej części zamówienia przekazaliśmy do Instytutu: dwuczęstotliwościową echosondę wielowiązkową wysokiej rozdzielczości SeaBat 7125-SV2 wraz z miernikiem prędkości dźwięku SVP-70, produkcji Teledyne Reson A/S; inercyjny system pozycjonowania Hydrins, produkcji iXBlue; odbiornik RTK Trimble SPS 461; systemy akwizycji i obróbki danych QINSy 8.1 i CODA Geosurvey DA5004G oraz satelitarny terminal transmisji danych KVH TrackPhone V7IP. Dostawa cyfrowego systemu wizyjnej inspekcji dna obejmowała przekazanie pojazdu podwodnego ROV typu Falcon, produkcji Saab Seaeye Ltd., systemu akwizycji danych QINSy 8.1 oraz zestawu elementów pozycjonowania podwodnego do precyzyjnego pozycjonowania pojazdu ROV. Do każdego z tych dwóch systemów cyfrowych dostarczyliśmy odpowiednio wyposażone stanowiska robocze służące do akwizycji danych batymetrycznych, precyzyjnego pozycjonowania pojazdu ROV i korelacji obrazu z kamer cyfrowych z danymi pomiarowymi z innych czujników detekcji dna. Trzecia część zamówienia obejmowała dwuczęstotliwościowy sonar boczny typu 4200P, produkcji EdgeTech wraz z elektroniczną windą sonarową 288-EL, produkcji InterOcean Systems, Inc.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej