Dostawa oprogramowania dla Instytutu Morskiego w Gdańsku.

17 grudnia 2012

W listopadzie b.r. wspólnie z firmą Komputronik S.A. dokonaliśmy dostawy oprogramowania GIS oraz oprogramowania programistycznego do Instytutu Morskiego w Gdańsku.

W listopadzie b.r. w konsorcjum z firmą Komputronik S.A. dokonaliśmy dostawy oprogramowania GIS oraz oprogramowania programistycznego do Instytutu Morskiego w Gdańsku. Dostawa oprogramowania GIS obejmowała aktualizację sieciowych licencji oprogramowania ArcGIS (ERSI Polska Sp. z o.o.), takich jak ArcGIS for Desktop Advanced, Mapping & Charting ArcGIS for Maritime, ArcGIS Data Reviewer for Desktop, ArcGIS Data Interoperability for Desktop, aktualizację dwóch licencji na oprogramowanie AutoCAD Map 3D oraz aktualizację licencji na oprogramowanie AutoChart Software.
Oprogramowanie ArcGIS oferuje możliwość łatwego tworzenia, utrzymania i publikowania produktów morskich i śródlądowych. Dostawca – firma ESRI Polska Sp. z o.o. istnieje od 1995 roku i jest jedynym autoryzowanym polskim dystrybutorem oprogramowania Esri Inc., USA – światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS). Rozwiązania desktopowe GIS to platforma do tworzenia, edytowania i analizowania informacji geograficznej. Umożliwiają one przegląd danych w postaci map oraz analizowanie danych pod kątem ich rozmieszczenia przestrzennego, relacji i tendencji, czyli różnych aspektów, których nie można odczytać wprost na podstawie tabelarycznego zapisu danych.
Oprogramowanie AutoCAD Map 3D produkcji Autodesk pozwala na tworzenie map z jednoczesną oceną stanu istniejącego, integruje i analizuje zasoby danych, a także skutecznie przekazuje informacje.
Oprogramowanie AutoChart Software wersja 2012/2013 – produkcji Wish Software Limited jest rozszerzeniem programu AutoCAD, które automatyzuje produkcję arkuszy Północy i porządkuje (wyrównuje) arkusze dla hydrograficznych i lądowych zbiorów danych. Dzięki niemu tworzyć można np. wykresy farm wiatrowych oraz tras rurociągów.
Dostawa oprogramowania programistycznego dotyczyła zwiększenia liczby licencji na oprogramowanie MatLab – produkcji MathWorks Inc. MatLab to środowisko programistyczne przeznaczone do rozwijania algorytmów, wizualizacji i analizy danych oraz prowadzenia obliczeń numerycznych. Przykładowe obszary, w których program jest często podstawowym narzędziem pracy to: przetwarzanie sygnałów oraz obrazów, projektowanie układów sterowania.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej