Dostawa oprogramowania dla CROCOM Computer Systems

7 stycznia 2013

W grudniu 2012 r. dla firmy CROCOM Computer Systems dokonaliśmy dostawy aktualizacji i nowych licencji na oprogramowanie GIS: Coda Geosurvey i Survey Engine (produkcji CodaOctopus Products Ltd), POSPac MMS (produkcji Applanix), QINSy (produkcji QPS B.V.) oraz GeODin 7 (produkcji Fugro).

W grudniu 2012 r. dla firmy CROCOM Computer Systems dokonaliśmy dostawy aktualizacji i nowych licencji na oprogramowanie GIS: Coda Geosurvey i Survey Engine (produkcji CodaOctopus Products Ltd., UK), POSPac MMS (produkcji Applanix, Kanada), QINSy (produkcji QPS B.V., Niderlandy) oraz GeODin (produkcji Fugro, Niemcy).
Dostarczone dwie licencje na oprogramowanie Coda Geosurvey składają się z modułów Coda Replay2000, Coda Mosaic oraz zestawu narzędzi programowanych Coda File Utilities. Licencje na oprogramowanie Survey Engine zawierają moduły Coda Reply2000 i Coda Seismic+ oraz zestaw Coda File Utilities. Oprogramowanie CODA to jedno z najbardziej wydajnych narzędzi do przetwarzania danych sejsmicznych, ich interpretowania i raportowania, pozwalające integrować zadania dotyczące analizy złożonych zestawów danych, zapewniając szybkie i dokładne wyniki.

Oprogramowanie POSPac Mobile Mapping Suite (MMS) pozwala na większą dokładność danych pozycjonowania, służy do dokładnego opracowania danych nawigacyjnych z GNSS i danych inercyjnych zarejestrowanych przez system POS MV, wspomaga system inercyjny w kalkulacji pozycji przy zaniku sygnału GNSS lub jego złej jakości. Jest to kompletne rozwiązanie do końcowego przetwarzania surowych danych GPS, zapewniające elastyczność, niezbędną do przetwarzania szczególnych zadań.

Pakiet oprogramowania QINSy umożliwia zbieranie danych batymetrycznych, danych z sonaru i magnetometru. Pozwala ono na przetwarzanie tych informacji, tworzenie map, w tym nawigacyjnych map elektronicznych. Jako aplikacja hydrograficzna posiada cały zakres niezbędnych funkcji od pozyskiwania danych do produkcji map.
Oprogramowanie GeoDin składające się z modułów Logs, Site, Labs, Maps, ArcGIS Extension, pozwala na rejestrację i analizę danych geologicznych, hydrogeologicznych, hydrologicznych, meteorologicznych oraz informacji związanych z użytkowaniem terenów, wód i kopalń.

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej