Dostawa i instalacja pojazdu podwodnego typu ROV Cougar-XT produkcji SAAB Seaeye

30 stycznia 2013

W styczniu b.r. zrealizowaliśmy zamówienie dla Instytutu Morskiego w Gdańsku na dostawę i instalację autonomicznego pojazdu podwodnego typu ROV Cougar-XT wyprodukowanego przez SAAB Seaeye. Pojazd został dostarczony na statek badawczy Instytutu Morskiego r/v IMOR wraz z wyposażeniem, w którego skład wchodziły: sonar, altymetr, kompas oraz zestaw części zapasowych i narzędzi serwisowych. Umożliwi on pobieranie prób fito- i zoobentosu w sposób mniej inwazyjny niż dotychczas oraz wykonywanie pomiarów środowiska morskiego. Z pojazdem dostarczono także system akwizycji danych Coda GeoSurvey DA1000. Częścią zamówienia było także szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonej aparatury.
ROV Cougar XT: http://www.seaeye.com/cougar.html

 

materiały do pobrania
ulotki, broszury, specyfikacje

Więcej

case studies
poznaj szczegóły naszych realizacji

Więcej

galeria
dokumentujemy co robimy

Więcej